مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در طول دوران تشکیل خود در شرایط مختلف اقدام به انتشار نشریه های گوناگونی نموده است که برخی ازآنها در شمارگان محدود و خوانندگان محدود بوده است. آرشیو آنها به صورت PDF در سایت قابل دسترس می باشد

  •     تاریخ جنگ (آرشیو)
  •     ماهنامه نگاه (آرشیو)
  •     فصلنامه نگین ایران          (سایت فصلنامه)
  •     پژوهشنامه دفاع مقدس ( فصلنامه)           (سایت پژوهشنامه)

 

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ريال تا ريال

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.