سبد خرید

0 out of 5

اشغال مهران

60,000 تومان
اين کتاب که وقايع نظامي و سياسي 36 روز از دوران جنگ عراق و ايران در دوره زماني 10/2/1365 تا 14/3/1365 را دربرمي‏گيرد با عنوان تداوم استراتژي دفاع متحرک عراق؛ اشغال مهران در 924 صفحه به قلم آقاي مهدي حاجي‏ خداوردي خان منتشر شده است.
در حال بارگذاری ...