روند پایان جنگ

قیمت کالا : ۹۰,۰۰۰ریال

موجود در انبار: بله

وزن: 336 g


(تعداد رای: 10)

ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
پدیدآور: محمد درودیان
نوبت آخرین چاپ: سوم
سال آخرین چاپ: 1390
نام مجموعه: پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: فارسی
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 301


كتاب "روند پایان جنگ"، جلد چهارم از مجموعه "نقد و بررسی جنگ ایران و عراق" به نوسندگی محمد درودیان می باشد. جلد چهارم در پی بررسی چگونگی پایان جنگ و علت پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت به وسیله ایران، در آن موقعیت زمانی است.  
مهم ترین مسئله مورد تحقیق و بررسی در كتاب حاضر پرسش از "نحوه پایان جنگ" است. تامل در انتخاب روش مناسب برای توصیف و تبیین این موضوع توسط نویسنده، سبب شده تا تحولات جنگ بعد از فتح خرمشهر (خرداد 1361) تا برقراری آتش بس (مرداد 1367) در چارچوب نظری انتخاب شود و با همین پشتوانه و روش تدوین و تالیف شده است.
به همین منظور برای توضیح تحولات و فصل بندی كتاب، از سه مفهوم "ناكامی در اتمام جنگ"، "برقراری موازنه" و "پایان جنگ" استفاده شده است. بر این اساس سیر تحولات هر دوره در چارچوب استراتژی ایران و استراتژی عراق بیان شده است. نكته مهم اینكه به لحاظ زمانی در برخی مواقع دوره ها با هم تداخل دارند و تفكیك آن امكان پذیر نیست.
كتاب "روند پایان جنگ"، در چهار فصل تنظیم شده است و در قسمت انتهایی كتاب، فهرست راهنمای موضوعی (اعلام) آورده شده است. در پایان هر فصل نیز نویسنده، نتیجه گیری از مطالب مستند و پژوهشی خود را مطرح می كند و در ذیل آن منابع و اسناد بكار برده شده بیان شده است.
در فصل اول با عنوان "روش چارچوب نظری" پرسش ها و موضوعات مورد نظر به عنوان بیان مسئله تجزیه و تحلیل شده و سپس  دو دیدگاه آقای هاشمی رفسنجانی و آقای رضایی، فرمانده پیشین سپاه، درباره سیر تحولات جنگ پس از فتح خرمشهر بررسی شده است. در این فصل با اشاره به تئوری های موجود درباره پایان جنگ، مفهوم استراتژی به عنوان چارچوب نظری برای تجزیه و تحلیل تصمیمات و رفتارهای ایران و عراق و آنچه سرانجام به پایان جنگ منجر شد، تبیین شده است. در پایان این بحث نیز مفهوم استراتژی از نظر نگارنده بیان شده است. همچنین در ادامه فصل اول، روش تحقیق به معنای ابزار، روش ها و امكانات گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل مطالب، تشریح شده است.
فصل دوم "ناكامی در خاتمه جنگ" نام دارد؛ در واقع بیانگر اراده و تلاش ایران پس از فتح خرمشهر برای پایان دادن به جنگ است، هر چند به نتیجه نرسید.
در فصل سوم با عنوان برقراری موازنه"، نویسنده، ابعاد سیاست های آمریكا برای مدیریت جنگ و جلوگیری از پیروزی ایران را تشریح كرده است.
فصل چهارم با عنوان "پایان جنگ"، بیانگر ظهور عوامل و زمینه های پایان جنگ است. این دوره با پیروزی در عملیات كربلای 5 در دی ماه 1365 آغاز شد و با گسترش درگیری در خلیج فارس از همین زمان ادامه یافت و سرانجام در مرداد 1367 با برقراری آتش بس به پایان رسید.
كتاب "روند پایان جنگ"، در 301 صفحه و در قطع رقعی، توسط انتشارت مركز مطالعات و تحقیقات جنگ منتشر شده است.

 

آیا در رابطه با روند پایان جنگ سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.
به این محصول امتیاز دهید