آخرین تلاش ها در جنوب (ج47)

قیمت کالا : ۷۵,۰۰۰ریال

موجود در انبار: بله

وزن: 1040 g


(تعداد رای: 20)

ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
پدیدآور: محمدحسین جمشیدی - محمود یزدان‌فام
نوبت آخرین چاپ: سوم
سال آخرین چاپ: 1390
نام مجموعه: روزشمار
زبان کتاب: فارسی
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 635

آخرين تلاش ها در جنوب
"آخرين تلاش ها در جنوب" عنوان كتاب چهل و هفتم از مجموعه بزرگ روزشمار جنگ ايران و عراق است. ماه پاياني سال 1365 و 22 روز نخست سال 1366 يك دوره 51 روزه از جنگ است كه با آغاز عمليات تكميلي كربلاي 5 شروع و با اتمام عمليات كربلاي 8 ، پايان مي پذيرد.
در اين كتاب سعي شده مهم ترين اقدامات و وقايع نظامي اين دوره در حوزه جنگ زميني، هوايي و دريايي، همچنين اخبار و گزارش هاي سياسي و اقتصادي معطوف به جنگ، درقالب روزشمار نوشته شود. موضوعات مربوط به جنگ در سه سطح ملي، منطقه اي و جهاني مورد توجه قرار گرفته اند و اقدامات و مواضع افراد، گروه ها، كشورها و سازمان هاي بين المللي در خصوص جنگ به طور فشرده مطرح شده است؛ به عبارت ديگر كوشش بر آن بوده كه به كليه وقايع و اقداماتي كه در جنگ موثر بوده اند يا در روشن شدن زواياي پنهان آن مفيد مي باشند، به اختصار اشاره شود.
شرح نبردهاي ايران و عراق در جبهه هاي زميني، جنگ شهرها و حملات هوايي، اوضاع كردستان دو كشور، همچنين حوادث خليج فارس مهم ترين حوزه گزارش هاي كتاب مي باشد، در مرتبت بعدي نگاه كتاب به اوضاع داخلي و روابط خارجي ايران و عراق با توجه به موضوعات نظامي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است؛ مناسبات و اقدامات بين المللي در سطح منطقه اي و جهاني به صورت دو جانبه و چند جانبه با توسل به ابزارهاي گوناگون ديپلماتيك و مالي و تسليحاتي حوزه سوم گزارش هاي اين روزشمار مي باشد.
مقدمه كتاب شامل جمع بندي مهم ترين موضوعاتي است كه طي گزارش هاي مختلف در سراسر كتاب درج شده است.
اخبار وقايع و مواضع كشورها و سازمان ها و تحليل كارشناسان و صاحب نظران به صورت روزشمار و به ترتيب تاريخي در اين كتاب آمده و تلاش شده تصوير جامعي از جريان ها و عوامل موثر در جنگ ايران و عراق در مقطع اول اسفند 1365 تا پايان 22 فروردين 1366 ارائه شود.
هر روز از روزشمار به منزله يك فصل است كه در پايان آن فهرست منابع و مآخذ مطالب آن روزشمار درج شده است. همچنين برخي از توضيحات ضروري درباره بعضي گزارش ها كه در قالب روزشمار نمي گنجد، با عنوان ضميمه در پايان همان روز آمده است.
بعد از آخرين روزشمار، گزارش جمع بندي شده اي از عمليات تكميلي كربلاي 5 و عمليات كربلاي 8 با عنوان"تداوم در شرق بصره" به كتاب ضميمه شده است تا محققان دريافت كامل تري از اين دو عمليات كه در دوره تاريخي مربوط به اين كتاب اجرا شده، داشته باشند. در واقع اين ضميمه، خلاصه و ويرايش شده گزارش "تداوم عمليات در شرق بصره تا كربلاي 8" نوشته محمد دروديان، از سلسله گزارش هاي اجمالي راويان جنگ مي باشد.
پس از متن اصلي كتاب، چكيده اي از مطالب  كتاب با عنوان "گزارش روزشمار" درج شده است كه داراي شماره هايي نظير شماره گزارش هاي متن كتاب مي باشد و دست يابي به مطالب مورد نظر را آسان مي كند.
در پايان كتاب نيز فهرست راهنماي موضوعي (اعلام) آمده است. همچنين نقشه هايي از مناطق و محورهاي عملياتي مورد بحث در كتاب و عكس هايي از برخي صحنه ها و اشخاص ذكر شده در گزارش ها، در كتاب چاپ شده است.
كتاب "آخرين تلاش ها در جنوب" به نويسندگي محمدحسين جمشيدي و محمود يزدان فام در  637 صفحه مي باشد و در سال 1381 توسط انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات جنگ منتشر شده است.

 

آیا در رابطه با آخرین تلاش ها در جنوب (ج47) سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.
به این محصول امتیاز دهید