جنگ ایران و عراق ازنگاه نظریه های روابط بین الملل

قیمت کالا : ۹۰,۰۰۰ریال

موجود در انبار: بله

وزن: 462 g


(تعداد رای: 24)

ناشر: انتشارات صفحه جدید
پدیدآور: امیرمحمد حاجی‌یوسفی
نوبت آخرین چاپ: اول
سال آخرین چاپ: 1392
نام مجموعه: پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحات: 294

کتاب "جنگ ایران و عراق از نگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل" به قلم دکتر امیرمحمد حاجی و نظارت علمی دکتر حسین اردستانی است به تجزیه‌وتحلیل جنگ ایران و عراق با توجه به نظریه‌پردازی‌های مرسوم در رشته روابط بین‌الملل و مسئله چرایی آغاز آن، دلایل تداوم هشت ساله آن و درنهایت، عوامل تأثیرگذار بر پایان آن را بررسی کرده است.

این کتاب در سال 1392 توسط انتشارات صفحه جدید به چاپ رسیده است تا ابعاد نوینی از جنگ تحمیل شده بر ملت ایران را از رهگذر نظریه‌های شناخته شده روابط بین‌الملل تجزیه‌وتحلیل کند. این کتاب در 294 صفحه و در قالب 5 فصل تهیه شده است.

نویسنده این اثر از روش تحقیق اسنادی در گردآوری داده‌ها و روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده کرده و بر اساس مهم‌ترین نظریات رایج در رشته روابط بین‌الملل، به بررسی جنگ ایران و عراق به عنوان یک مورد مطالعاتی در پنج فصل پرداخته است.

در فصل اول یا مقدمه کتاب جنگ ایران و عراق از نگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل، عناوینی از قبیل طرح مسئله، سؤال‌های اصلی و فرعی تحقیق، فرضیه‌ها، پیشینه تحقیق، مباحث مفهومی، روش و سازماندهی تحقیق ذکر شده است. نگارنده بر این باور است که ماهیت جنگ ایران و عراق می‌تواند مفهومی کلیدی در آشکار ساختن چرایی وقوع، تداوم و خاتمه آن باشد، بنابراین، از طریق بررسی ماهیت نظامی ـ امنیتی، ماهیت سیاسی، ماهیت اقتصادی و ماهیت هویتی می‌توان نظریه‌های جنگ را در این باره به کار بست و آزمود.

نویسنده در فصل دوم این کتاب نظریه‌های متعارض جنگ در رشته روابط بین‌الملل را شرح داده است. در این فصل ضمن اشاره به شیوه‌های مختلف طبقه‌بندی نظریه‌های جنگ در سه مبحث آغاز، تداوم و پایان جنگ، مهم‌ترین نظریه‌های سیاست خارجی در قالب چهار پارادایم واقع‌گرایی، لیبرالیسم، برساخت‌گرایی و مارکسیسم تبیین و تحلیل شده است. ازجمله نظریاتی که دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی در این فصل بررسی کرده، به نظریه موازنه قوا، نظریه مطلوبیت مورد انتظار بوئنو دو موسکوئیتا، نظریه انتقال قدرت و جنگ‌های هژمونیک (نظریه ارگانسکی و نظریه مادلسکی و تامپسون)، نظریه فشار جانبی، نظریه حمله ـ دفاع و نظریه لحظه مناسب زارتمن است.

فصل سوم کتاب با عنوان "ماهیت منازعه و جنگ ایران و عراق"، با مروری اجمالی بر عوامل بروز جنگ ایران و عراق، ماهیت چندبعدی و چندساحتی منازعه‌ای که منتج به جنگ مذکور شده را نشان می‌دهد. منازعه مرزی، منازعه بر سر اداره حکومت، منازعه اقتصادی، منازعه قومی، منازعه مذهبی و منازعه ایدئولوژیک ازجمله رهیافت‌هایی است که در این فصل بررسی شده‌اند.

نویسنده در فصل چهارم کتاب حاضر که به تجزیه‌وتحلیل نظریه‌های جنگ در رشته روابط بین‌الملل و جنگ ایران و عراق اختصاص یافته است، فرضیات چهار پارادایم واقع‌گرایی، لیبرال، مارکسیستی و برساخت گرایانه را درباره علل آغاز، تداوم و پایان جنگ به تفکیک در مورد جنگ ایران و عراق به آزمون می‌گذارد.

در فصل پنجم کتاب جنگ ایران و عراق از نگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل که به نتیجه‌گیری و جمع‌بندی فصول پیشین کتاب اختصاص دارد، نظریه‌های مطرح شده به اختصار مقایسه شده، نظریه‌ای که بهتر می‌تواند آغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق را تبیین کند، تعیین می‌گردد.

باید اذعان کرد که کتاب جنگ ایران و عراق از نگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل با اتخاذ رویکردی علمی و ژرف به مطالعه جنگ ایران و عراق از دید نظریه‌های روابط بین‌الملل می‌پردازد. همچنین این کتاب علاوه بر روشن ساختن زوایایی نوین از جنگ تحمیلی، پیشبردی در نظریه‌های روابط بین‌الملل در خصوص علل آغاز، تداوم و پایان جنگ نیز محسوب می‌شود.

آیا در رابطه با جنگ ایران و عراق ازنگاه نظریه های روابط بین الملل سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.
به این محصول امتیاز دهید