تجزیه و تحلیل استراتژی نظامی عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران 67-1359

قیمت کالا : ۲۳۰,۰۰۰ریال

موجود در انبار: بله

وزن: 652 g


(تعداد رای: 25)

ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: فرهاد درویشی سه تلانی
نوبت آخرین چاپ: اول
سال آخرین چاپ: 1393
نام مجموعه: پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: فارسی

کتاب "تجزیه و تحلیل استراتژی نظامی عراق" یک اثر پژوهشی است که به بررسی استراتژی عراق در جنگ با ایران پرداخته است. نویسنده فرهاد درویشی سه تلانی با استفاده از اسناد و مدارک به جای مانده از جنگ ایران و عراق و همچنین گفتگو با برخی از فرماندهان دوران جنگ کوشیده است، استراتژی رژیم بعث عراق در جنگ با ایران را تجزیه و تحلیل کند و به ارزیابی آن بپردازد.
کتاب "تجزیه و تحلیل استراتژی نظامی عراق" شامل پنج بخش و در مجموع شامل یازده فصل می باشد. در پایان هر فصل منابع ذکر شده است. همچنین برای درک و فهم بیشتر خوانندگان این کتاب، سعی شده است که  از نقشه های نظامی استفاده شود.
بخش اول کتاب با عنوان مقدمه و کلیات از سه فصل تشکیل شده است. فصل اول درباره ی طرح پژوهش است که چنین مباحثی را شامل می شود: ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع کتاب؛ بررسی متون موجود؛ پرسش های پژوهش؛ روش جمع آوری اطلاعات؛ فرضیه؛ منابع تحقیق؛ ساختار و سازماندهی پژوهش. فصل دوم به بحث نظری اختصاص یافته است، در این فصل ابتدا و در قسمت اول به تعریف استراتژی از دیدگاه برخی صاحب نظران و تاریخ پیدایش استراتژی پرداخته شده است و در قسمت دوم به تحول مفهوم استراتژی بعد از قرارداد وستفالی تا زمان حال توجه شده است. در قسمت سوم، به انواع استراتژی اعم از سنتی و مدرن و این که امروزه از کدام یک بیش تر استفاده می شود، اشاره شده است. در ادامه و در قسمت های چهارم و پنجم به سطوح استراتژی؛ مقدمات مورد نیاز برای تدوین استراتژی و مراحلی که یک استراتژی برای به نتیجه رسیدن می بایست بگذراند، توجه شده است.
سرانجام در فصل سوم این بخش، به دلایل و علل تجاوز عراق به ایران پرداخته شده است. در این فصل ابتدا دیدگاه های رایج درباره ی جنگ ایران و عراق  بررسی شده، سپس نویسنده نظر خود را که تلفیقی از چند دیدگاه متفاوت است و از سه سطح خرد، ملی و کلان تشکیل شده، بیان کرده است.
بخش دوم با عنوان استراتژی جنگ عراق در آغاز جنگ، کوشیده است تا استراتژی نظامی عراق را در ماه های آغازین تهاجم ارتش این کشور به ایران، بررسی کند. در این قسمت پیش از بررسی استراتژی تهاجمی رهبران نظامی عراق در ماه های آغازین جنگ و شرح دلایل تغییر و تحول در این استراتژی، به دو مقدمه اشاره شده است. نخست با بیان چگونگی تاسیس و تکوین ارتش عراق، دکترین نظامی این کشور، ساختار نظامی و سیستم تسلیحاتی ارتش آن، هنگام تهاجم اولیه به ایران، کوشیده است تا متغیرهایی را که بسترساز استراتژی تهاجمی عراق در ابتدای جنگ بودند، تبیین کند. سپس درباره ی شیوه ی تقسیم بندی استراتژی نظامی عراق در طول جنگ و چگونگی پرداختن به هر قسم، توضیح داده  شده است.
بخش سوم استراتژی تدافعی عراق از اسفند 1359 تا فروردین 1367 را مرورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داده است. در مجموع، چرخش استراتژی نظامی عراق از هجومی به دفاعی، از روزهای پایانی سال 1359 و فروردین سال  1360 آغاز و تفکر غالب ارتش عراق شد که تا فروردین 1367 ادامه یافت. استراتژی دفاعی عراق در این دوره ی 7 ساله، در عمل و با توجه به تحولات جبهه های جنگ اشکال و مراحل گوناگونی دارد که در این بخش، به ابعاد و جزئیات بیش تر هرکدام از این مراحل پرداخته شده است. فصول پنجم تا نهم با عناوین استراتژی دفاع از سرزمین های اشغالی، استراتژی دفاع مطلق و همه جانبه، استراتژی توسعه ی دامنه ی جنگ، استراتژی دفاع متحرک و دوره ی گذر از استراتژی دفاعی به تهاجمی، در این بخش می باشند.
بخش چهارم با عنوان استراتژی نظامی هجوم مجدد عراق در بهار و تابستان 1367 می باشد. دو فصل ده و یازده در این بخش قرار دارند. فصل دهم به اتخاذ مجدد استراتژی نظامی هجومی  می پردازد. عراق در مدت کوتاهی نه تنها توانست همه ی سرزمین هایی را که ایران در سال های 1361 تا 1367 تصرف کرده بود بازپس گیرد، بلکه ناباورانه تصمیم گرفت تا دوباره به خاک ایران تجاوز کند تا شاید آنچه را که در تهاجم 1359 کسب نکرده بود در این زمان به دست آورد. بر همین اساس، استراتژی نظامی تهاجمی عراق در ماه های پایانی جنگ دو مرحله ی متفاوت داشت که شرح آن در این فصل آمده است.
فصل یازدهم نتیجه گیری و ارزیابی است، که در این فصل عوامل تاثیر گذار بر بروز جنگ و حمله عراق به ایران را در سه سطح خرد، کلان و سیستماتیک بررسی کردشدهه است. نویسنده همچنین با بیان نقاط قوت و ضعف عراق استراتژی عراق و تغییرات آن و همچنین نقاط قوت و ضعف این استراتژی را توضیح داده است.
بخش پنجم شامل کتابنامه و نمایه است.
 پیشینیه این کتاب،به مقاله ای با همین عنوان از دکتر درویشی بازمی گردد که در سال 1380 در کتاب «تاملی در جنگ ایران و عراق؛ چند مساله راهبردی (مجموعه مقالات)» انتشار یافته بود.
این کتاب در سال 1393 توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشرشده است.

 

آیا در رابطه با تجزیه و تحلیل استراتژی نظامی عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران 67-1359 سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.
به این محصول امتیاز دهید