سبد خرید

0 out of 5

نظام دو قطبی و جنگ ایران و عراق

5,200 تومان
در پژوهش حاضر با رویکردی ساختارگرایانه، رابطة میان ساختار دو قطبی نظام بین‌الملل و مواضع اتخاذ شده بین‌المللی در برابر جنگ ایران و عراق بررسی می‌شود. در سال 1980، آمریکا و شوروی بازیگران اصلی در ساختار دوقطبی محسوب می‌شدند، آنها به همراه سایر قدرت‌های بزرگ درصدد موازنة منطقه‌ای از طریق کاهش قدرت ایران و ارتقای توانمندی‌ استراتژیک عراق برآمدند. این...
در حال بارگذاری ...