سبد خرید

0 out of 5

مراکز اقتصادی خوزستان در جنگ

45,000 تومان
دشمن را در رسيدن به اهدافش کمک کند. مراکز اقتصادي خوزستان به‌دليل نزديکي به مرزهاي دشمن مورد تهاجم گسترده‌ي هوايي ـ توپخانه‌اي و موشکي قرار گرفتند. شهادت، اسارت، جانبازي، اشغال مناطق خوزستان، تخريب مراکز اقتصادي يک روي سکه و روي ديگر اين سکه شامل خدماتي است که مراکز اقتصادي خوزستان در طول 8 سال دفاع مقدس به جنگ عرضه داشتند.
در حال بارگذاری ...